Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden voor les kwartaalkaarten en paardenabonnement contracten

 

Kwartaalkaarten les:

Voor de kwartaalkaarten groepsles word er een afgesproken vast bedrag elke maand via automatische incasso afgeschreven van het opgegeven rekening nummer. Opzegtermijn is 1 maand, schriftelijk of via de mail.  

De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. 
De overeenkomst gaat in op de inschrijfdatum, omschreven zoals op het inschrijfformulier, en heeft geen vaste einddatum.
In de zomervakantie is er twee week geen les, in de kerstvakantie zijn er geen lessen. Deze weken zijn verrekend op het totaal bedrag per jaar en verrekend per maand waardoor er een gemiddelde prijs per maand is vastgesteld, Dus ook in de maanden van de betreffende vakantie loopt de automatische incasso door. 

 

Paardenabonnement Overeenkomst:

Voor het paardenabonnement van een pony of paard word een afgesproken maandbedrag elke maand van het opgegeven rekening nummer afgeschreven via automatische incasso. Het paardenabonnement is voor onbepaalde tijd en voor maximaal 4 dagen per week (1 uur per dag) inclusief 1 groepsles of 1/2 uur privéles. Kosten voor extra lessen zijn voor rekening van de abonnee. Het abonnement gaat in op de inschrijfdatum. Het abonnement heeft een opzegtermijn van 1 maand. Schriftelijk of via de mail. Manege Knollegruun blijft eigenaar van het abonnement-paard/pony en heeft altijd recht om het paardenabonnement contract te beëindigen.

Bij ziekte of kreupelheid is er een wachttijd van 2 week. Na 2 weken stelt Manege Knollegruun een ander paard of pony ter beschikking, wanneer de leaser dat wenst. De keuze van het paard of de pony gaat in overleg. Het paardenabonnement is persoonsgebonden en het is niet toegestaan om zonder overleg andere personen op het paard of pony te laten rijden. 

De klant dient het paard goed te verzorgen. Onder een goede verzorging wordt verstaan dat de klant het paard met respect voor het dier behandeld en rijdt, schoon poetst, en goed omgaat met het harnachement. Er mag alleen worden gereden/ verzorgd binnen de openingstijden van de manege en in overleg met Randy.

De klant mag, in overleg met de eigenaar, starten op KNHS, en onderlinge wedstrijden op het terrein van de eigenaar. Dit is niet inbegrepen bij de prijs van de lease en zijn voor rekening van de leaser. 

Indien de klant in het bezit is van een Ruiterbewijs of CBR3 certificaat, mag de leaseklant in overleg met Randy buiten het terrein van de eigenaar rijden met het paard. Indien de klant niet in het bezit is van een geldig ruiterbewijs is de klant verplicht onder begeleiding van een bevoegd instructeur, of een ruiter welke in het bezit is van een Ruiterbewijs, buiten het terrein van de eigenaar te rijden. 

 

Zien wij jou binnenkort?

Kom lessen bij ons, ga op avontuur door middel van trektochten of blijf overnachten samen met je paard bij onze manege. Het is allemaal mogelijk.

Contact

Manege Knollegruun

www.knollegruun.nl

Welkom bij Manege Knollegruun. De manege met Aandacht, Plezier en Kwaliteit. Zien we jou binnenkort?
 
 

Copyright © Manege Knollegruun