Formulier voor ponykamp

De kosten van het ponykamp bedragen 375,- all-in, de inschrijfkosten bedragen 150,-

De kosten voor het minikamp bedragen 230,- all-in. De inschrijfkosten bedragen 80,-

Bij inschrijving overmaken naar: NL65 RABO 0332 5219 66 t.n.v. R.R. Van Zwol-Prins

Bij overschrijving de naam van de deelnemer en ponykamp week vermelden.

Het resterende bedrag moet bij aankomst worden voldaan. 

Bij verhindering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

De leiding stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade in de manege of op het terrein.