Formulier voor instructiekamp

De kosten van het instructiekamp bedragen €399,- all-in, de inschrijfkosten bedragen €150,-

Bij inschrijving overmaken naar: NL65 RABO 0332 5219 66 t.n.v. R.R. Van Zwol-Prins

Bij overschrijving de naam van de deelnemer en instructiekamp vermelden.

Het resterende bedrag zal bij aankomst worden voldaan. 

Bij verhindering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

De leiding stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade in de manege of op het terrein.